MT gearMantrail Instructeurs zijn zeer ervaren en kynologisch onderlegde instructeurs op het gebied van Mantrailing. De titel 'Mantrailing Instructeur' wordt bij IMAS-ANIMALE pas toegekend na het behalen van de diploma's SPG III, SPI, MI en minimaal 5 jaar ervaring in een SAR en/of USAR team met daadwerkelijke inzetten naar vermissingen.

De titel Mantrailing Instructeur staat voor vakkennis, ervaring, 'people skills' en een grote dosis leider- en coachingsschap. Als instructeur van een reddingshondenteam moet je van alle markten thuis zijn. Dit valt niet allemaal te leren in één opleiding of door ervaring op te doen in één vakgebied. Als trainer van een inzetteam ben je hoofdverantwoordelijk voor de juiste training van de K9 teams, de organisatie, de groepscohesie, de taakverdeling, techniek enz.
Je bezit hiervoor een aantal specifieke kernkwaliteiten, zoals: respectvol, leiderschap, coaching, kennis, inlevingsvermogen, passie, betrokkenheid, inzicht, samenwerken, openheid en overzicht. Mantrail instructeur is geen hobby, maar een serieus vak. De inzetbaarheid en het succes van een inzetteam valt en staat bij de training die jij als instructeur een team biedt.

Interesse in onze interne opleiding tot Mantrail instructeur ? Neem dan contact met ons op en stuur uw relevante CV naar info@imas-animale.com     

Vermissing? Spoed!

spoedMet spoed een professioneel mantrailteam nodig? Bel z.s.m. de inzetcoördinator van Stichting Mantrailing Limburg of kijk op http://mantrailing-limburg.nl 

spoednummer vermiste personen