De IMAS-ANIMALE-visie  future vision

De belangen van IMAS-ANIMALE liggen in het aanbieden van kwalitatief hoge opleidingen, cursussen, seminars e.d. en het verschaffen van duidelijkheid naar derden over het onderscheid tussen recreatief en professioneel speuren, in specifiek Mantrailing en USAR.

IMAS-ANIMALE is voorstander van het aanbieden van K9 speuren aan zowel recreanten als professionals. Het mantrailings-opleidingsinstituut hanteert naast duidelijke visie en doelen tevens een gedragscode voor aangesloten leden van het instituut.

Onze visie is te allen tijde pleiten voor professionalisering van reddingshonden inzetteams en kwalitatieve recreatieve opleidingen. Wij stellen dat in het geval van persoonsvermissingen enkel professionele, gecertificeerde en goed georganiseerde USAR en SAR teams met behulp van hun speurhonden op zoek gaan naar de vermiste persoon.
Dit kunnen teams of geleiders zijn die al dan niet bij IMAS als leden aangesloten zijn. In ieder geval dienen het leden te zijn van een professioneel USAR of SAR teamIMAS-ANIMALE hanteert certificeringslevels die vergelijkbaar zijn met en ontwikkeld zijn uit internationale certificeringen van onder andere politie, rode kruis, BRH e.a.
Door nauwe samenwerking met politie en USAR teams en diens ervaringen in de praktijk, worden onze opleidings- en trainingsdoelen continu bijgesteld.    

 

De doelstelling van IMAS-ANIMALE

International Mantrailing School IMAS-ANIMALE heeft de volgende doelen:

  • Aanbieden, organiseren en verzorgen van kwalitatieve opleidingen, cursussen, seminars e.d. op het gebied van zowel recreatief als professioneel speur- en zoekwerk met honden (USAR, SAR, HR detectie, medische detectie en chemische detectie).
  • Organiseren van intervisies, kennisoverdracht, praktijkervaring, samenwerking, auditoring, klachtenbehandeling, bijscholing en toetsing voor IMAS-aangesloten leden dan wel studenten en cursisten in opleiding.
  • Infomatievoorziening aan derden inzake recreatief en professioneel speuren en zoeken naar mensen.
  • Bijhouden van de internationale database aangesloten IMAS speurhondengeleiders, instructeurs en specialisten.
  • Bewaken van naleving van reglementen, gedragscode en protocollen van het IMAS-ANIMALE instituut door leden en klachtenafhandeling.

 

PE punten toekenningen

Opleidingen en cursussen bij IMAS-ANIMALE zijn gewaardeerd met punten van o.a. CKI Raad van beheer, APBCT, SPPD, NVGH, APDT! vraag ons naar de individuele PE toekenningen. 

Vermissing? Spoed!

spoedMet spoed een professioneel mantrailteam nodig? Bel z.s.m. de inzetcoördinator van Stichting Mantrailing Limburg of kijk op http://mantrailing-limburg.nl 

spoednummer vermiste personen