speur lijnenEen speur-of zoekhondengeleider is opgeleid om met zijn hond een (vermist) persoon en / of een (verborgen) geur van een bepaalde stof te vinden. Binnen IMAS-ANIMALE worden drie types K9-teams (koppels van geleider en hond) opgeleid: mantrailing, area search en detectie:

 • Mantrailing honden volgen aan de lijn het spoor van een specifiek persoon vanaf het punt waar deze voor het laatst gezien is tot aan de plaats waar de persoon zich bevindt. Dat kan zowel in de natuur als binnen de bebouwde kom zijn.

 • Area search honden zoeken los van de lijn naar een specifiek persoon die zich ergens in het zoekgebied bevindt. Ze volgen daarbij niet het spoor van die persoon, maar zoeken het terrein af naar de geurwolk / geurkegel van de betreffende persoon om vervolgens de bron te vinden en de geleider naar de persoon toe te brengen.

 • Detectie honden en hun handlers zijn getraind om op een terrein, in een gebouw of in een voertuig een bepaalde doelgeur te vinden en te verwijzen. Dat kan bijvoorbeeld thee of koffie zijn, maar ook contant geld, drugs, wapens of de ontbindingsgeur van een stoffelijk overschot. 

Hobby, sport of professioneel

Bij IMAS-ANIMALE kunnen drie soorten opleidingen tot geleider (handler) gevolgd worden:

 • Speur- en zoekhondengeleider recreatief
  Binnen deze richting heeft u als doel om gewoon leuk, maar wel op een soortgelijke manier als de professionals met uw hond bezig te zijn. U kunt zelf kiezen of u openbare lezingen mee volgt over bijvoorbeeld gedrag, EHBO en training. Ook kunt u de theoriemodule over het speur-en zoekhondenwerk volgen en kunt u meedoen aan enkele seminars en bijzondere trainingen. U mag via uw aangesloten IMAS-instructeur ook een level 1 en 2 examen afleggen. 

 • Speur- en zoekhondengeleider sport

  Binnen deze opleiding heeft u als doel om zowel praktijk- als theoriecertificaten te behalen en daarin zo ver mogelijk te komen met uw hond. De examens voor de geleiders die als sport speuren of zoeken met hun hond, zijn hetzelfde als de examens voor de USAR/SAR handlers (zie hierbeneden). Het verschil is dat bij sommige sportlevels u ook slaagt met minder dan een 100% score. U kunt als sporter deelnemen aan vrijwel alle specialisatie trainingen, lezingen, seminars en workshops voor handlers.

 • Speur- en zoekhondengeleider Urban Search and Rescue (USAR) /  Search and Rescue (SAR)
  Binnen deze opleiding heeft u de ambitie om vrijwilliger te worden binnen een reddingshondenteam of u bent reeds bij een dergelijke organisatie betrokken. Voor het behalen van uw getuigschrift Handler USAR / SAR zijn een aantal diploma’s verplicht: de theorie-module en alle drie de diploma's speur- of zoekhondengeleider. Daarnaast dienen alle drie de lezingen over "profiling" van vermiste personen gevolgd te zijn en dient u een aantal certificaten van relevante masterclasses te behalen. U kunt binnen dit traject aan vrijwel alle handlertrainingen, masterclasses en dergelijke deelnemen.

Zoals uit bovenstaande blijkt, vinden we het belangrijk dat speuren als hobby strikt gescheiden wordt van speuren bij vermissingen. Bij daadwerkelijke vermissingen is namelijk meer nodig dan alleen één enkel speurteam. Er is een heel team van handlers, begeleiders, coördinator, EHBO-ers en meer nodig om een inzet productief en betrouwbaar te maken. Een inzetbaar team van handler en hond (K9) dient daadwerkelijk geschikt en capabel te zijn een 'klus te klaren'. IMAS-ANIMALE leidt daar met de opleiding speur- en zoekhondengeleider USAR/SAR toe op. Een professioneel team van handler en hond, zoals door IMAS-ANIMALE opgeleid, verbindt zich aan reddingshondengroepen die door samenwerking en goede organisatie een inzet tot een goed einde trachten te brengen. Dat is iets wezenlijk anders dan recreatief speuren.

De hoofddocent bij IMAS-ANIMALE, Patricia Spee, is beroepsmatig speurhondengeleider, professioneel mantrail, area search en detectie instructeur en hoofdcoördinator en -trainer bij een Nederlands SAR/USAR team. Daarnaast is zij ook zeer ervaren kynologisch gedragstherapeut. Patricia leidt SAR en USAR teams in binnen- en buitenland op binnen de particuliere en overheidssectoren (onder meer brandweer / politie). Patricia werkt met haar team in Nederland alleen al aan gemiddeld een vijftiental inzetten per jaar.

Vermissing? Spoed!

spoedMet spoed een professioneel mantrailteam nodig? Bel z.s.m. de inzetcoördinator van Stichting Mantrailing Limburg of kijk op http://mantrailing-limburg.nl 

spoednummer vermiste personen