Inschrijfformulier opleidingen IMAS-Animale

U wilt zich graag inschrijven voor een opleiding of activiteit van IMAS-Animale. Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig. U kunt uw antwoord gewoon in de invulvakjes typen. Met de tabtoets gaat u steeds een vakje verder.

Bij ☐ ja / ☐ nee vragen kunt u uw antwoord aankruisen doormiddel van de linkermuisknop, hier is slechts één antwoord mogelijk. Bij de overige vragen met een ☐ voor een antwoord kunt u eveneens het juiste antwoord aankruisen.

Persoonsgegevens
Gegevens van de hond
Algemene gegevens
Karakter van uw hond
Seminar, lezing of workshop van uw keuze (zelf invullen)
Onze voorwaarden:

Door deel te nemen aan de seminars, workshops en opleidingen die IMAS-ANIMALE aanbiedt, verklaart u bekend te zijn met de algemene voorwaarden van IMAS-ANIMALE. Deze worden bij de aanmelding meegezonden.

U verklaart eveneens onze PRIVACY VERKLARING te hebben gelezen en akkoord te bevinden.

Voor administatie IMAS-ANIMALE

☐ Lesinfo en route
☐ Verwerkt in ACL
☐ Verwerkt in ABH